seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


Pittman seafoods asia

De consumptie van vis en zeevruchten in Azië, en hoe dit de rest van de wereld beïnvloedt 2 minuten

  apr 21, 2020

Er zijn heel veel veelzijdige en voedzame vissoorten en zeevruchten op de markt. Deze voedingscategorie speelt dan ook een cruciale rol in het gezonde voedingspatroon van miljarden consumenten en in het waarborgen van de wereldwijde voedselzekerheid. Tegelijk is dit ook een van ’s werelds meest verhandelde proteïnegroepen, mede dankzij de globalisering en nieuwe technologieën op het vlak van logistiek. De visserijen en bedrijven gespecialiseerd in aquacultuur blijven de productie opvoeren om aan deze nooit eerder geziene vraag te kunnen voldoen.

Volgens de Food and Agriculture Organization (FAO, Voeding- en Landbouworganisatie) van de Verenigde Naties loopt de totale productie inmiddels op tot meer dan 170 miljoen ton, waarbij op 20 miljoen ton na, rechtstreeks voor menselijke consumptie is bestemd. Dit heeft op zijn beurt geleid tot het huidige record van meer dan 20 kg inname per capita. Verder dient ook opgemerkt dat de jaarlijkse wereldwijde groei in visconsumptie in feite twee keer groter is dan de bevolkingsgroei, en dit over de laatste veertig jaar.

De vishandel tussen landen, de stijgende vraag en hogere prijzen maken dat de waarde van de mondiale export intussen nu meer dan 152 miljard dollar bedraagt. Naar schatting wordt 78% van de producten internationaal verhandeld.

Seafood consumption Asia

De Chinese factor

Hoewel de consumptie in de verschillende regio’s aanzienlijk verschilt omwille van lokale culturele, economische en geografische factoren, neemt Azië in het algemeen meer dan tweederde voor zijn rekening. Dat was in 2016 bijvoorbeeld 106 miljoen van de 151 miljoen ton die dat jaar werd geconsumeerd. Dit komt overeen met 24 kg per capita.

Binnen de regio Azië, gekenmerkt door snelgroeiende binnenlandse inkomsten en welvaart, is China verreweg het grootste visconsumerende land ter wereld, goed voor 38% van het wereldwijde totaal. Bijgevolg is de consumptie per capita in China goed voor ongeveer 41 kg. Een deel van deze vraag wordt voldaan door binnenlandse productie: China is de belangrijkste producent van wilde vangst en aquacultuur met een gecombineerde productie van ongeveer 67 miljoen ton. Toch heeft de bevolking een grote behoefte aan geïmporteerde soorten en producten met een hogere waarde. Naarmate het land meer inzet op strategieën inzake ecologie en betere productkwaliteit, zal de eigen productie naar verwachting vertragen. Het ziet ernaar uit dat het land zijn import drastisch zal verhogen en zijn export verlagen om aan de marktvraag te kunnen blijven voldoen.

Ook China’s aanhoudende probleem met Afrikaanse varkenspest heeft een dramatisch effect op de marktvraag naar vis en andere eiwitten. Deze trend zal zich ongetwijfeld verderzetten op de korte tot middellange termijn. De varkenspest heeft er in 2019 toe geleid dat ongeveer 10 miljoen ton varkensvlees uit de Chinese toeleveringsketens is gehaald en een soortgelijk volume zal naar verwachting ook dit jaar verloren gaan. De varkenspest breidt zich nu ook verder uit naar Zuidoost-Azië wat deze markten mogelijk nog meer zal verstoren, ook al zal dit niet even erg zijn als in China zelf.

Seafood consumption

Domino-effect

In feite is de groei van de visconsumptie in Aziatische landen het gevolg van een combinatie van een grote, groeiende en steeds meer stedelijke bevolking, stijgende inkomens en de dramatische groei van de visproductie (met name door aquacultuur). Het wordt verder ondersteund door de uitbreiding van de internationale handelsroutes voor vis.

Vooruitblikkend voorbij de varkenspest en de huidige coronapandemie verwacht de FAO dat het Aziatische aandeel in de totale visconsumptie in tien jaar tijd 50% zal blijven bedragen, maar dat het wel zo’n 8% zal groeien in volume. Binnen dat kader en ondanks een verwachte vermindering van de visvangst zal het Chinese visverbruik per capita in 2030 oplopen tot 48 à 51 kg, in vergelijking met een verwacht wereldwijde gemiddelde van minder dan 22 kg.

Aangezien de totale visproductie in de komende tien jaar naar verwachting slechts 201 miljoen ton zal bedragen, zij het met een toename tot 90% bestemd voor menselijke consumptie, is de algemene verwachting dat de voortdurende groei van de vraag vanuit alle regio’s, maar met name vanuit China en andere dichtbevolkte Aziatische landen, een steeds sterkere invloed zal hebben op alle visvoorraden en de prijzen die wij als consumenten betalen.


Comments