seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


Zalmkweek

Hoe de zalmkweek er over tien jaar zou kunnen uitzien 3 minuten

  jan 27, 2020

Al eeuwenlang wordt vis gekweekt om voeding voor menselijke consumptie te voorzien. Het kweken van jonge Atlantische zalm kweken in kooien in open water tot ze groot genoeg zijn voor de markt, is een recentere praktijk die eigenlijk pas commercieel werd in de jaren 70. De trend maakte een opmars omwille van de schaarste aan wilde zalm dat een luxeproduct was geworden.

Door de beschikbaarheid van producten tegen redelijke prijzen te verhogen, is de zalmkwekerij uitgegroeid tot een echte industrie. De vis kent vandaag de dag een ongelooflijk commercieel succes op alle markten ter wereld en gaat met succes de concurrentie met andere dierlijke producten aan. De vraag naar zalm is in feite sneller gegroeid dan die naar welke andere vissoort ook. Zowel in de EU als in de Verenigde Staten behoort zalm tot de drie meest geconsumeerde viscategorieën, terwijl de meerderheid van de nieuwe consumenten zich bevindt op markten in opkomende economieën, zoals China en Brazilië.

Maximumcapaciteit bereikt

Om de wereldwijde groei van zalm te faciliteren en in te gaan op de bijna onverzadigbare vraag van de consument, hebben de producenten niet stilgestaan. Door productinnovatie en meer geavanceerde kweeksystemen hebben zij de afgelopen decennia de productie drastisch kunnen opdrijven. De meest recente industrierapporten over de wereldwijde productie van Atlantische zalm zeggen dat die 2,6 miljoen ton zal bedragen.

Dat is 7% meer dan vorig jaar. Voor 2020 wordt een groei van 3,5% verwacht. Noorwegen is met 1,4 miljoen ton de grootste producent, gevolgd door Chili, dat dit jaar ongeveer 740.000 ton zal oogsten.

Er wacht ons echter een grote uitdaging. Algemeen wordt erkend dat de conventionele kooihouderij in kustgebieden slechts een beperkte verdere groei van zalm mogelijk maakt, voornamelijk als gevolg van de vergunningsbeperkingen die door de regelgevende instanties zijn opgelegd. Een tweede oorzaak zijn de zeer kostelijke biologische uitdagingen, zoals de bedreiging van zeeluizen.

Om dit te verhelpen hebben enkele toonaangevende bedrijven nieuwe technologieën en technieken ontwikkeld die de soorten in gesloten insluitingssystemen produceren. Dat doen ze aan land of in afgelegen locaties op zee.

De afgelopen jaren ontstonden heel wat nieuwe concepten. Ze zien er behoorlijk verschillend uit en werken op verschillende manieren, maar bioveiligheid is de gemene deler. De concepten zijn alle ontworpen om blootstelling aan ziektes en milieubedreigingen te verminderen door mogelijk schadelijke ziekteverwekkers te weren uit de kwekerijen en de uitwisseling van water met de externe omgeving te beperken.

Disruptieve innovatie

Recirculerende aquacultuursystemen zijn baanbrekend in deze beweging omdat ze extra voordelen bieden. Ze garanderen een stabiele productie, kunnen op veelzijdige locaties worden toegepast en zijn minder afhankelijk van medicatie. Het zijn intensieve systemen die meestal met afgesloten tanks werken.

Ze kunnen dankzij filtratie en andere behandelingen veel water hergebruiken. Hoewel dergelijke technologie al een aantal jaren bestaat, meestal in broederijen of bij jonge vis, zijn er hoge verwachtingen voor de nieuwste generatie systemen voor het kweken van marktrijpe zalm.

Tientallen nieuwe projecten aangekondigd voor de kweek van zalm in systemen op het land. Nu er steeds vaker meer zalm aan de pijpleiding wordt toegevoegd, wordt verwacht dat deze systemen de komende tien jaar tussen de 250.000 en 500.000 ton zalm op de markt zullen brengen. Vandaag de dag ligt de output op slechts 3.000 ton.

Misschien is het niet verwonderlijk dat de meerderheid van deze nieuwe systemen wordt gebouwd in Noorwegen.

De grootste installaties die momenteel in aanbouw zijn, bevinden zich echter in de VS en China. Dat wordt toegeschreven aan de hoge groeicijfers inzake de vraag naar dit product. Een van de belangrijkste voordelen van dergelijke systemen is de productie van een lokaal product voor een lokale markt.

Nieuwe aquacultuurvoeding

Innovatie in de zalmkweek gaat verder dan het productiesysteem. Een andere potentiële beperkende factor voor de groei van de sector is namelijk de voeding, met name toegang tot de ingrediënten die traditioneel worden gebruikt in zalmvoer en die afkomstig zijn van de vangstvisserij. Terwijl er steeds minder vismeel en visolie in aquacultuurvoeding wordt gebruikt, focust vele R&D-afdelingen ook op het vinden van oplossingen zoals nieuwe grondstoffen of ingrediënten die de afhankelijkheid van vismeel en visolie verminderen.

Tot nu toe heeft de aquavoedingssector drie opkomende platforms geïdentificeerd die de grootste kans op succes hebben. Ten eerste noteren we microbiële maaltijden. Dat is het kweken van bacteriën in grondstoffen. Denk maar aan methaangas om een eiwitrijke maaltijd te creëren. Ten tweede is er  het kweken van microalgen om oliën te produceren die rijk zijn aan EHP- en DHA-aminozuren.

En ten derde volgt het kweken van insecten, zoals de zwarte soldatenvlieg die als larve kan worden gevoederd om proteïnen en lipiden aan te maken. Zalm gekweekt met algenoliën en microbiële of insectenmaaltijden in het voeder, wordt vandaag al op de markt gebracht.

Het is dan ook waarschijnlijk dat verschillende nieuwe aquacultuursystemen hun intrede zullen doen in de sector van de zalmkwekerij, net zoals een aantal nieuwe, op maat ontwikkelde diëten voor deze vis. En dat zou het platform kunnen zijn waardoor de sector blijvend kan groeien.


Comments