seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


De prominente rol van vis en zeevruchten in de klimaatveranderingscrisis

De prominente rol van vis en zeevruchten in de klimaatveranderingscrisis 2 minuten

  feb 25, 2020

Klimaatverandering is een van de meest verreikende uitdagingen waarmee onze planeet vandaag de dag wordt geconfronteerd. Op de een of andere manier zal het een effect op alles en iedereen hebben. Bovendien wordt verwacht dat de situatie eerst nog erger wordt, vooraleer ze weer verbetert.

Onze oceanen beslaan meer dan 70% van het totale aardoppervlak en absorberen naast enorme hoeveelheden koolstofdioxide ook het grootste deel van de overtollige warmte die wordt geproduceerd door de opwarming van de aarde. Dat maakt de oceanen bijzonder kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Ze ondergaan nooit eerder geziene veranderingen zoals verzuring, een afname van het zuurstofgehalte en stijgende temperaturen. Dit wordt ook erkend door de Verenigde Naties. In 2019 bereikten onze oceanen zelfs de warmste niveaus ooit in de menselijke geschiedenis.

Pittman klimaatcrisis

Dit alles kan van invloed zijn op het leven in zee, waaronder een groot deel van de voedzame vis en zeevruchten. En die zijn van vitaal belang voor een gezonde menselijke voeding. Commercieel gezien leveren de visserij- en aquacultuursectoren een belangrijke bijdrage aan de mondiale voedselzekerheid: zij vertegenwoordigen een groot en toenemend deel in onze inname van eiwitten. Bovendien blijft vis een van de meest verhandelde voedingssoorten ter wereld. Daardoor kan de klimaatverandering ook aanzienlijke economische gevolgen hebben.

Productiviteitsrisico’s

Op dit moment zijn de gevolgen van de klimaatverandering voor vis en zeevruchten nog onvoldoende bekend, vooral wat betreft de visvangst in de diepe oceanen. Tegelijk wordt algemeen aangenomen dat een gebrek aan acties om de klimaatverandering aan te pakken het vermogen van de oceanen om meer essentiële voeding te leveren zou kunnen beperken. En dat net op een moment dat de wereldbevolking sneller dan ooit toeneemt.

Als mariene ecosystemen niet worden beschermd, dan zal de productiviteit aanzienlijk dalen. Hoewel de reële gevolgen van regio tot regio sterk zullen uiteenlopen, bestaat er weinig twijfel over dat de toekomst van de community’s die leven van visvangst bedreigd is.

Met zoveel interesse om deze en andere risico’s aan te pakken is er evenwel hoop voor onze oceanen en onze bevoorrading van vis en zeevruchten. De tot nu toe verzamelde inzichten wijzen erop dat een van de meest effectieve manieren om klimaatgerelateerde schade in de visvangst aan te pakken, het versterken van de veerkracht van de oceanen, vooral dan in kustgebieden, is. In dit opzicht zijn veel deskundigen van mening dat dit mogelijk is door het ecosysteem te herstellen en te handhaven, voornamelijk door het herstel van de visbestanden en het verbeteren van de governance. Dit geeft verantwoorde visserijen en viskwekerijen ook een duurzaam langetermijnperspectief.

Opportuniteiten voor de consument

Een ander mogelijk voordeel van acties die inzetten op de gezondheid en de veerkracht van de oceanen, bestaat erin dat spelers in de visserij en aquacultuur heel wat consumenten de kans zullen bieden over te stappen van een dieet gebaseerd op eiwitten afkomstig van intensieve landbouw, zoals rood vlees, naar een dieet gebaseerd op eiwitten die afkomstig zijn van vis en schaaldieren. Die eiwitten vergen weinig koolstof. Dit soort dieet zal verder bijdragen tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en helpen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Vis en zeevruchten in klimaatcrisis pittman

Bij Pittman Seafoods zijn we ervan overtuigd dat vis en zeevruchten als voedselcategorie veel meer te winnen hebben dan andere concurrerende eiwitten. We erkennen dat de toekomstprognoses een ernstige reden tot bezorgdheid zijn maar tegelijk is het voor ons ook duidelijk dat er strategieën in de maak zijn die ons in staat zullen stellen de impact op onze kostbare visvoorraden te beperken. En we geloven ook dat deze acties kunnen helpen om verantwoordelijke toeleveringsketens zoals de onze nog beter toegerust te maken om te voldoen aan de toenemende vraag van de wereld naar gezond, duurzaam voedsel.

 


Comments