Visolie

Vis versus supplementen: waarom het eten van vis meer voordelen biedt dan het inslikken van een capsule


Heel wat mensen nemen op een bepaald moment in hun hectische leven wel eens een tablet. Misschien om hoofdpijn of een verkoudheid te bestrijden....
Meer lezen

Prijzen atlantische zalm

De prijzen van Atlantische zalm: een toelichting


Zeer weinig visproducten kunnen concurreren met de internationale vraag naar zalm. Volgens de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties...
Meer lezen

Toekomst visvoer

Toekomstig visvoer in de aquacultuur: de nieuwe ingrediënten die de stijgende vraag naar gekweekte vis zullen helpen voldoen


Het kweken van vis en zeevruchten bestemd voor menselijke consumptie is in de voedingssector een van de grootste succesverhalen van de afgelopen...
Meer lezen


Heeft de kernramp van Fukushima een impact op de kwaliteit van de vis? 1 minuut

  aug 25, 2014

In de handel heerst een zekere ongerustheid over de invloed van de kernramp van Fukushima als gevolg van de tsunami van 11 maart 2011. In hoeverre zullen zeevoedsel, vis, schelp- en schaaldieren besmet raken met radioactieve isotopen (zoals Cesium-137)?

Van zo gauw het incident bekend werd, heeft het federale voedselagentschap op vraag van de Europese Commissie verstrengde controles ingevoerd voor mariene producten uit Japan. Dat zijn er gelukkig niet zo veel. Japan is een sterk netto-importeur van vis en visproducten, en slechts zelden worden Japanse producten opnieuw uitgevoerd. In kleine hoeveelheden circuleren wel Japanse delicatessen en specialiteiten in het circuit van de Japanse restaurants, maar er is geen sprake van verse vis of dergelijke producten.

Er rijzen vragen bij de visbestanden van Alaska, zoals wilde zalm en Alaska Pollack. De Amerikaanse autoriteiten houden de waterkwaliteit streng in het oog. Men verwacht, uit de kennis van de stromingen in de Stille Oceaan, dat de vervuilde wateren voor de westkust van Amerika zouden aankomen op het eind van dit jaar of in 2015. Hier en daar werd in het gebied een lichte verhoging gemeten van de radioactiviteit, maar dit zou evengoed te wijten kunnen zijn aan schommelingen in de natuurlijke achtergrondradioactiviteit die altijd aanwezig is in het zeewater.

Vis die in de onmiddellijke omgeving van Japan werd gevangen, zou problematisch besmet kunnen zijn. Men verwacht echter niet dat de grote visbestanden voor Alaska negatieve invloeden zullen ondergaan die erger zijn dan de radioactieve besmetting van luchtreizen of zelfs verplaatsingen over het land.

Pittman Seafoods heeft vis die gevangen werd vóór en vlak na de ramp laten screenen op radioactiviteit. Die vis was gevangen in een gebied dichtst bij Fukushima (1500 km van de plaats van de ramp). Uit de analyse kon geen stijging van radioactiviteit worden vastgesteld. Er werd zelfs een lichte daling waargenomen. De gemeten radioactiviteit is in feite de normale achtergrondstraling, van nature aanwezig in de oceaan.

Er is natuurlijk de screening aan de grensinspectieposten van de Europese Unie, maar daarnaast hebben onze leveranciers de eerste vissen die gevangen werden na de ramp ook nog eens zelf gescreend op radioactiviteit. Er worden ook voortdurend controles uitgevoerd door de buitenlandse autoriteiten (gezondheidsinspectie op origine). Totnogtoe hebben we ook geen zorgwekkende meldingen gezien via RASFF (Rapid Alert System for Feed and Food).

In ons land werden in 2011 in totaal 91 monsters geanalyseerd door het FAVV, in 2012 103 en in het eerste trimester van 2013 36. Alle resultaten bleken conform met de EU-uitvoeringsverordening van de Commissie van 26/10/2012.

De enige acties die in Europa in het verleden ondernomen werden, richtten zich op producten uit Japan zelf (o.a. schaaldieren en groenten). Van deze producten diende een bepaald procent getest te worden vóór export naar Europa. Pittman heeft ook deze historiek opgevolgd, maar ook hieruit bleek geen risico voor ons type producten. We kunnen dus besluiten dat er geen reden is tot ongerustheid.


Comments