seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


Jennifer (aankoper kreeft bij Pittman Seafoods) inspecteert de vangst aan boord.

Hoe we de harde tegenwind op de markt trotseren om de toevoer van Canadese kreeft naar Europa te verzekeren 3 minuten

  jun 02, 2017

Het Canadese kreeftenseizoen is dit voorjaar heel traag van start gegaan door koude temperaturen en een ruwe zee, waardoor de vissers hun afvaart op zee moesten uitstellen om deze internationaal gegeerde schaaldieren te gaan vangen.

Foto: Jennifer (aankoper kreeft bij Pittman Seafoods) inspecteert de vangst aan boord.


Het belangrijkste kreeftenseizoen in de Saint Lawrencebaai in Canada begint op 1 mei en loopt tot eind juni (het tweede seizoen gaat van start op 10 augustus en eindigt op 10 oktober). Historisch gezien kent de kreeftenvangst tijdens en na het lenteseizoen ongeëvenaarde pieken, maar de drie openingsweken gingen voorbij met erg weinig aangebracht eindproduct.

Gelukkig begon het weer aan het begin van de vierde week te verbeteren. De vissers trokken de zee op, maar de vraag is nog steeds of zij zelfs bij langere perioden van warmere temperaturen de initiële schaarste nog tegen het eind van het seizoen zullen kunnen inhalen.

PRIJSINSTABILITEIT

Toen Canada in het verleden met dergelijke aanvoerproblemen werd geconfronteerd, konden de kopers nog putten uit de voorraad levende kreeften uit Nova Scotia. Helaas was de vangst in deze regio afgelopen winter vrij flauw. Tegelijk is de vraag naar levende kreeft dit jaar verder gestegen, vooral vanuit Azië, waardoor de voorraad beperkt is.

Bijgevolg wordt er op de markt voor vis en zeevruchten agressief kreeft aangekocht – niet alleen in Canada, maar ook in andere belangrijke gebieden. Het is dan ook geen verrassing dat de lage aanvoer en de hoge vraag de huidige prijssituatie van de Canadese kreeft erg onstabiel hebben gemaakt – een trend waarover al veel inkt is gevloeid in de media. De prijzen liggen inderdaad aanzienlijk hoger dan vorig seizoen, en daarbij komt nog een gelijkaardige uitdaging van klimaatproblemen.

Het positieve nieuws is dat dankzij het CETA-akkoord (Uitvoeringswet inzake een Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU) de invoerrechten op kreeft uit Canada voor een periode van vier tot vijf jaar stapsgewijs zullen dalen. Een eerste daling is voorzien voor de komende weken/maanden, maar er is nog geen datum vastgelegd. Wij volgen dit op de voet.

EXPORTMARKTEN

Kreeft is een van Canada’s meest kostbare exportproducten. Ongeveer driekwart van de vangst wordt uitgevoerd naar de VS – een markt die nog steeds een sterke munt heeft en waar de vraag naar gekookt kreeftenvlees en kreeftenstaarten erg hoog is.

Azië is de afgelopen jaren ook een belangrijke afnemer geworden van het product. De consumptie van kreeft is er vooral aan een zeer snelle opmars bezig in de Chinese middenklasse. Europa vormt op zijn beurt een relatief bescheiden maar groeiende markt voor het product. Samen zetten alle aanvragen een nooit eerder geziene druk op de momenteel beschikbare voorraden.

Het goede nieuws voor de klanten van Pittman Seafoods is dat het bedrijf ondanks de verminderde toevoer van kreeft dankzij zijn ervaring en de sterke relaties die het gedurende vele jaren heeft opgebouwd met betrouwbare Canadese kreeftenproducenten en partners, het nodige volume kan garanderen van kwaliteitskreeft, en dit tegen een eerlijke prijs, die echter wel een weerspiegeling vormt van de markt.

DUURZAME VISSERIJ

Pittman Seafoods koopt vooral kreeft aan van visserijen op Prince Edward Island (PEI) die werken met kreeftenfuiken. Het bedrijf koopt ook liever kreeft aan in het lenteseizoen, omdat de kreeften dan meestal een harde schaal en veel vlees hebben.

Deze visserij exporteert zijn producten wereldwijd sinds 1870 en wordt algemeen gezien als een van Canada’s meest iconische kreeftenvisserijen. Het behoud van het marien milieu blijft als dusdanig hun voornaamste doel. De vissers hebben niet alleen slechts twee korte kreeftenseizoenen, ze mogen ook maar een beperkt aantal kreeftenfuiken gebruiken. Deze fuiken moeten uitgerust zijn met biologisch afbreekbare panelen om potentiële zogenaamde ‘spookvisserij’ tegen te gaan door middel van zoekgeraakt materiaal waarmee kreeft wordt gevangen.

Bijkomende initiatieven voor de instandhouding zijn de vrijlating van alle ondermaatse kreeften, wijfjeskreeften die eitjes dragen en wijfjes die de optimale afmetingen hebben om zich voort te planten. Er bestaan ook duurzaamheidsprojecten op lange termijn, zoals terugkoopprogramma’s voor kreeft die de grootte van de vloot en de inspanningen van de visserij kunnen terugschroeven.

MSC GECERTIFICEERD

In 2014 behaalde de PEI kreeftenvisserij die werkt met kreeftenfuiken een certificering van de Raad voor Marien Beheer (MSC). Deze certificering was het resultaat van de gebundelde inspanningen van de PEI Vereniging van vissers, de PEI Vereniging van verwerkers van vis een zeevruchten, de Abegweit First Nation en de Lennox Island First Nation.

MSC zei dat de certificering van deze visserij een voorbeeld was van een co-managementaanpak, aangezien de stakeholders van de PEI kreeftenvisserij samenwerken met Fisheries and Oceans Canada Gulf Region om de certificering naar de norm te behalen. Het provinciale Departement Visserij, Aquacultuur en Plattelandsontwikkeling woonde de vangst en de verwerking tijdens de evaluatie bij.

In 2016 behaalde ook Maine een MSC certificering voor zijn kreeftenvisserij. Dit is een andere belangrijke bron van duurzaam gecertificeerde kreeft voor Pittman Seafoods om zijn klanten te bevoorraden.

PRODUCTEN OP MAAT 

Pittman Seafoods koopt enkel kreeft aan om te verdelen in Europa; met de Benelux, Duitsland en Frankrijk als belangrijkste afzetmarkten. Het grootste deel van dit volume wordt traditioneel geleverd aan kleinhandelsketens in deze landen, maar ook cateringdiensten die de kreeft op hun beurt aan restaurants verkopen, worden bevoorraad. Sommige volumes kreeft zijn ook bestemd voor afnemers van maaltijdproducenten.

In essentie heeft Pittman twee erg verschillende producten in zijn kreeftportfolio. Ten eerste zijn er de gekookte en diepgevroren hele kreeften, die vooral als basisproduct worden verkocht aan detailhandelaren en het meest gesettelde en traditionele product vormen. Ten tweede hebben we ook een relatief nieuw rauw kreeftproduct in de aanbieding dat onder uiterst hoge druk (UHP) wordt verwerkt.

Dit hoogwaardige product is het resultaat van onze nauwe band met een specifieke Canadese producent. Het UHP-proces extraheert al het vlees van de kreeft in één keer. Deze producten zijn bijzonder populair in de cateringsector. Dankzij deze band kan Pittman de tegenwind op de markt trotseren en voldoende volume van hoge kwaliteit garanderen om op deze groei te blijven inspelen.


Comments