seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


paling

Achter de schermen van de palinghandel 2 minuten

  dec 02, 2016

Paling of aal wordt al eeuwenlang gevangen, gekweekt voor de verkoop en levend, vers, gekoeld, diepgevroren of gerookt verkocht. Paling maakt van oudsher integraal deel uit van de culinaire tradities van vele landen – van Azië tot Amerika en Europa.

De wijdverspreide consumptie van deze langwerpige vis is vooral te danken aan de palingfamilie met meer dan 800 soorten, die qua grootte variëren van 30 gram tot meer dan 25 kg. De populairste variëteiten zijn de Europese aal (Anguilla anguilla) en de Japanse paling (Anguilla japonica), de favoriet in Oost-Azië. De wereldwijde vraag naar aal wordt immers al van oudsher aangestuurd door Oost-Azië, vooral Japan.

CONSUMPTIETRENDS

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) nam Japan tien jaar geleden 60% van de wereldwijde palingconsumptie voor zijn rekening, terwijl dat nu nog slechts een kwart van dit cijfer is. De FAO benadrukt dat een groot deel van deze daling te wijten is aan de stijgende populariteit van de paling op consumentenmarkten die traditioneel geen paling afnamen. Deze trend gaat hand in hand met de onstuitbare internationale groei van de Aziatische keuken.

Tegelijk gaat men ervan uit dat de wereldwijde palingproductie momenteel gestabiliseerd is en zelfs aan een daling is begonnen na een stijging van 30 jaar dankzij de groei van de palingkwekerijen. Paling gekweekt via aquacultuur maakte in 2013 95% uit van de totale productie. Opnieuw vond het grootste deel van deze groei plaats in Oost-Azië, waarbij het Chinese vasteland instond voor bijna 85% van de wereldwijde palingproductie. In 2012 en 2013 klokte de productie af op 150.000 ton.

DALING AANPAKKEN

In Europa nam het bestand van de wilde Europese paling echter fors af. Volgens schattingen van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) bedroeg de populatietoename van de glasaal, namelijk het aantal babyalen dat elk jaar wordt gekweekt, tot 2011 slechts 1% van het vroegere cijfer in de jaren 80. En ondanks een significante groei van de glasaalpopulatie sinds 2011 blijft de abundantie van palingen in alle stadia van hun levenscyclus zeer laag. Dit ondanks vele maatregelen die ingevoerd werden om de populatie te beschermen, waaronder de EU-wetgeving die de lidstaten verplicht beheersplannen te implementeren waardoor ten minste 40% van de volwassen palingen van de binnenwateren naar de zee kunnen ontsnappen, waar ze zich kunnen voortplanten.

Bezorgdheden over de impact van de internationale handel op de Europese varianten leidde in 2007 tot een uitvoer die gereglementeerd werd door een opname in de Appendix II van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES). In 2010 maakte de EU het illegaal om in Europa gevangen paling te verkopen aan markten buiten het blok.

UITDAGINGEN VEROORZAAKT DOOR DE MENS

Hoewel douanegegevens over inbeslagneming en andere bronnen uitwezen dat grote hoeveelheden pootaal de afgelopen jaren nog steeds illegaal werden uitgevoerd vanuit Europa en de Filipijnen, Indonesië en binnen Oost-Azië, is het algemeen aanvaard dat het de mens is, en niet de vissers, die de grootste bedreiging vormt voor het voortbestaan van de aal.

Menselijke factoren, zoals het weghalen van de natuurlijke habitat van de paling, een verhoogde vervuiling van de zee, de plaatsing van obstakels voor stroomopwaartse migratie en de invoering van turbines en pompen op zee hebben allemaal een dramatisch effect gehad op het bestand. Ook wordt verondersteld dat de klimaatverandering een rol heeft gespeeld in de terugval.

Ondanks de sterke terugval van de Europese palingpopulaties zijn er meer voorkomende wilde variëteiten beschikbaar. Pittman Seafoods koopt bijna al zijn paling aan in Nieuw-Zeeland en heeft toegang tot visserijen in Canada. Beide vallen onder een strikte overheidsreglementering.


Comments