seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


fishing trawler

Strijd tegen illegale visserij in volle gang 2 minuten

  dec 04, 2015

Vis en zeevruchten horen bij de meest verhandelde voedingsproducten ter wereld. De totale handel wordt geschat op 130 miljard euro per jaar. Gezien de stijgende vraag naar gezonde voeding, swingen ook de handelsopportuniteiten voor visproducten de pan uit.

Jammer genoeg brengt de grote vraag naar vis en zeevruchten ook een stijging van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij met zich mee (IOO). De mondiale waarde van IOO-vangsten wordt geschat op 8 tot 19 miljard euro per jaar. Jaarlijks wordt illegaal tussen 11 en 26 miljoen ton gevangen, goed voor minstens 15% van de wereldwijde vangst.

KOSTEN EN MAATREGELEN

IOO-visserij put het visbestand uit, vernietigt de mariene habitat, brengt de concurrentie uit balans, zet eerlijke vissers ten onrechte in een benadeelde positie en verzwakt de kustbevolking, en dit vooral in ontwikkelingslanden.

Om de achterdeurtjes te sluiten waarlangs illegale visserijen winst boeken, voerden de Europese autoriteiten in 2010 een verordening in die van toepassing is op alle aanvoer en overladingen komende van EU- en derde wereld-vissersschepen in EU-havens, en op alle handel van zeevisserijproducten van en naar de EU. Met deze verordening wil de EU vermijden dat illegaal gevangen vis op de Europese markt terechtkomt.

Hiervoor verplicht de verordening vlaggenstaten de oorsprong en wettigheid van de vis te certificeren, en de volledige traceerbaarheid te garanderen van alle zeevisserijproducten die van en naar de EU worden verhandeld. Daarom beogen de maatregelen ook de naleving van zowel de nationale conservatie- en beheersregels als de internationale regels.

NIET NALEVING

Wanneer de vlaggenstaten de wettigheid van de producten volgens de internationale regels niet kunnen certificeren, start de Europese Commissie een proces van samenwerking en bijstand op om hen te helpen hun wettelijke kader en praktijken te verbeteren.

Het proces rust op de volgende pijlers: waarschuwingen (gele kaarten); groene kaarten wanneer een probleem is opgelost en rode kaarten als dat niet het geval is – dit laatste kan leiden tot een handelsverbod.

Naast het certificeringsschema voerde de verordening ook een EU-waarschuwingssysteem in om informatie over verdachte gevallen van illegale praktijken te delen tussen de douaneautoriteiten van de lidstaten.

WERELDWIJDE INZET

De EU mag dan wel als eerste de illegale visserij grootschalig aangepakt hebben, ze staat zeker niet alleen in haar strijd. De meeste grote visserijlanden hebben nu meerdere plannen op touw gezet om het probleem op verschillende niveaus te tackelen.

Een van de meest recente maatregelen is de Presidentiële Task Force voor de Bestrijding van frauduleuze IOO-vangsten van vis en zeevruchten (Presidential Task Force on Combating IUU Fishing and Seafood Fraud). Deze organisatie bepaalde eerder dit jaar een reeks verreikende doelstellingen op lange termijn voor de VS:

  • Frauduleuze IOO-vangsten van vis een zeevruchten op internationaal niveau bestrijden en daarvoor over de nodige instrumenten beschikken
  • Partnerschappen oprichten en uitbreiden met nationale en lokale overheden, industrieën en ngo’s om frauduleuze IOO-vangsten van vis een zeevruchten te identificeren en te elimineren
  • Een op risico’s gebaseerd traceerbaarheidsprogramma opzetten om vis en zeevruchten te traceren van bij de vangst tot de afzet op de Amerikaanse markt, om te vermijden dat illegale producten hun intrede doen in de toeleveringsketen en om handelaars en consumenten beter te informeren.

Er zijn heel wat positieve gevolgen van dergelijke initiatieven en de leveranciers van vis een zeevruchten zouden zich wat beter moeten voelen nu de zaken in de goede richting gaan. Toch zijn er op basis van de IOO-cijfers nog heel wat spelers die niet mee zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de meesten geen handelaars zijn die de eisen van de verordening gewoon verkeerd begrepen hebben, maar dat het ondernemingen zijn die de regels met opzet overtreden om zoveel mogelijk winst te maken. Daarom kan de complexe strijd tegen IOO nog heel lang aanslepen.

Als grote leverancier van vis en zeevruchten hanteert Pittman Seafoods een verantwoordelijke aanpak naar de oorsprong van zijn producten toe. Pittman weet precies waar al zijn producten vandaan komen en probeert waar mogelijk vis te gebruiken met een certificering door derden of met een ecolabel dat de duurzame vangst of productie aantoont.


Comments

  • Pittman Seafoods
    Noordzeestraat 2 | 8380 Zeebrugge | Belgium
    T +32 (0) 50 55 14 58 | F + 32 (0)50 55 14 70
    info@pittmanseafoods.com