Visolie

Vis versus supplementen: waarom het eten van vis meer voordelen biedt dan het inslikken van een capsule


Heel wat mensen nemen op een bepaald moment in hun hectische leven wel eens een tablet. Misschien om hoofdpijn of een verkoudheid te bestrijden....
Meer lezen

Prijzen atlantische zalm

De prijzen van Atlantische zalm: een toelichting


Zeer weinig visproducten kunnen concurreren met de internationale vraag naar zalm. Volgens de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties...
Meer lezen

Toekomst visvoer

Toekomstig visvoer in de aquacultuur: de nieuwe ingrediënten die de stijgende vraag naar gekweekte vis zullen helpen voldoen


Het kweken van vis en zeevruchten bestemd voor menselijke consumptie is in de voedingssector een van de grootste succesverhalen van de afgelopen...
Meer lezen


Zalmkwekers bepalen maatstaf voor duurzaamheid 2 minuten

  mrt 10, 2015

De lancering van het ‘Global Salmon Initiative’ (GSI) in augustus 2013 betekende een mijlpaal in de evolutie van de aquacultuursector. Het was namelijk de eerste keer dat de sector preconcurrentieel samenkwam om de problemen op vlak van duurzaamheid aan te pakken.

Het GSI werd opgericht door vijftien producenten van gekweekte zalm uit zes landen wereldwijd. Samen waren ze vastbesloten om een stap voorwaarts te zetten naar een duurzamere sector. Vandaag telt het GSI zeventien leden en vertegenwoordigt het meer dan zeventig procent van de wereldwijde zalmproductie-industrie.

Het GSI staat open voor alle producenten van gekweekte zalm die de missie onderschrijven en samen naar een doel willen werken. Alle leden moeten zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel: voorzien in een duurzame en gezonde voedselbron om de groeiende wereldbevolking te voeden; de ecologische voetafdruk van de sector verkleinen en zijn maatschappelijke bijdrage verbeteren.

Het GSI wil dit doen door gebruik te maken van de reeds bestaande en uiterst gesofistikeerde technische knowhow over de zalmkweek en deze wereldwijd te delen, zodat ook bedrijven die momenteel niet zo geavanceerd werken, hier baat bij hebben.

DOELGEBIEDEN

Momenteel richt het GSI zich op drie kernactiviteiten: bioveiligheid, visvoer en voeding voor kweekvis en naleving van de industriële normen.

De huidige prioriteit op vlak van bioveiligheid bestaat in het meer en beter delen van goede praktijken inzake de behandeling van visluizen. De visluis is een natuurlijke parasiet die in alle oceanen van de wereld en bij talloze vissoorten voorkomt. Toch vormt de besmetting een belangrijke uitdaging voor de zalmkweeksector. De parasiet heeft immers een nadelig effect op de gezondheid en het welzijn van de besmette vis, waardoor de productiviteit kan worden aangetast. GSI-leden spenderen dan ook veel tijd en middelen aan het onderzoek naar een niet-medicinale aanpak van dit probleem.

Daarnaast vormt het gehalte vismeel en visolie in visvoeder – allebei eindige bronnen – een kernaspect in de duurzaamheid van de zalmaquacultuur. Het GSI wil de sector helpen haar afhankelijkheid van grondstoffen uit zee terug te dringen en toch de historisch hoge waarden aan voedingsstoffen en vetzuren te bewaren.

Maar het GSI wil vooral milieugerelateerde en maatschappelijke kwesties aanpakken in de zalmkweek wereldwijd. Om de vooruitgang te kunnen meten, hebben alle leden ingestemd om de Aquaculture Stewardship Council milieunorm (ASC) voor zalm als benchmark te gebruiken. Het is de bedoeling dat alle leden tegen 2020 een onafhankelijke certificering op zak hebben.

In oktober vorig jaar hadden al dertien GSI-kwekerijen de ASC-certificering behaald.

TRANSPARANTE RAPPORTERING

De grootste prioriteit van het GSI voor 2015 is de lancering van een openbaar platform waarop alle leden op een transparante manier verslag kunnen uitbrengen over een aantal belangrijke duurzaamheidsindicatoren. De groep is momenteel bezig met de ontwikkeling en verzamelt data. Het is de bedoeling dat het platform de komende maanden live gaat op de website.

De indicatoren hebben betrekking op de volgende zaken: visvoeder en grondstoffen; aantal ontsnappingen per jaar; nutriëntbelasting en draagcapaciteit; plaatselijke milieu-impact; overdracht van ziekte en parasieten; chemische input en sociale impact.

Naarmate het initiatief vordert, zal het mogelijk worden over bijkomende zaken te rapporteren.

Meer informatie: http://www.globalsalmoninitiative.org/


Comments