seafood benefits

Zeven geweldige gezondheidsvoordelen van zeevruchten


Omdat zeevruchten zo’n rijke diversiteit aan heerlijke proteïne en onvergetelijke eetervaringen bieden, is het makkelijk om te vergeten dat vis en...
Meer lezen

Aquatech en innovatie: het veranderende landschap van de visteelt


De aquacultuur, die al een van de snelste voedselproductiesectoren ter wereld is, bevindt zich ook midden in een technologische revolutie, waarbij de...
Meer lezen

frozen scallops on ice

De vele voordelen van bevroren vis


Als voedselcategorie blijven vis en schaal-en schelpdieren zeer goed presteren in een voortdurend evoluerend consumentenlandschap. Te midden van de...
Meer lezen


Wat de schorsing van ethoxyquine betekent 2 minuten

  sep 25, 2017

De vergunning voor de antioxidant ethoxyquine (EQ) als toevoegingsmiddel in diervoeding werd op 28 juni 2017 formeel geschorst door de Europese Commissie door middel van de publicatie van Verordening (EU) 2017/962 in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Bijgevolg zou het gebruik van EQ als toevoegingsmiddel in diervoeding volledig kunnen worden verbannen vanaf 31 december 2020 of vroeger als de resultaten van de lopende toxiciteitsonderzoeken negatief blijken. Zo niet kan de vergunning nog steeds van toepassing blijven als er afdoende bewijsmateriaal en gegevens worden verstrekt aan de bevoegde autoriteiten.

WAAROM NU?

Recent werden bezorgdheden geuit over het gebruik van EQ, omdat het niet is aangetoond dat het geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van dier, mens of milieu. Als toevoegingsmiddel in diervoeding is EQ eveneens onderworpen aan een procedure voor een nieuwe vergunning, en als onderdeel van dit proces heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid in november 2015 (EFSA) een rapport gepubliceerd waarin stond dat er twee belangrijke lacunes in de gegevens bestonden met betrekking tot ethoxyquine. Dit betekende dat men geen volledige risico-evaluatie kon uitvoeren. De EFSA gaf dus een niet-definitieve veiligheidsbeoordeling van EQ als toevoegingsmiddel in diervoeding.

De Europese Commissie gaf de sector vervolgens de opdracht om deze lacunes te vervolledigen. Zodra alle vereiste informatie beschikbaar was, zou de EFSA deze bekijken en bepalen onder welke voorwaarden het gebruik van EQ veilig zou zijn. Vervolgens besprak de afdeling Diervoeding & Diergeneesmiddelen van het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) de kwestie en stemde voor een schorsing, maar niet voor een verbod op het gebruik van EQ in veevoer voor diersoorten en -categorieën in de EU.

De formele schorsing verandert dus niet veel aan de procedure voor een nieuwe vergunning. Het biedt een tijdskader waarin de EFSA haar eindoordeel moet vormen en moet bekijken of het verbod wordt voortgezet op EQ, dan wel of het product zijn vergunning blijft behouden.

Wat EQ doet

EQ (E 324) is sinds 1970 een toegestane antioxidant in diervoeder in de EU en werd jarenlang beschouwd als de meest efficiënte antioxidant om zelfverhitting van de meervoudig onverzadigde vetten in vismeel en de spontane ontbranding ervan tijdens opslag en transport te verhinderen. Het is meer specifiek een wettelijke verplichting van de Internationale Maritieme organisatie (IMO) om een antioxidant zoals EQ te gebruiken bij transport van vismeel over zee.

Naast de transportvereisten zijn vismeel en visolie ingrediënten met een aanzienlijke voedingswaarde die hoge hoeveelheden meervoudig onverzadigd vet bevatten, die op hun beurt heel wat gezondheidsvoordelen bieden voor vee en consumenten van dierlijke producten. Om de voedingswaarde van de ingrediënten te helpen behouden, wordt EQ toegevoegd om deze nutriënten tegen oxidatie te beschermen.

UITDAGING

Door de schorsing van EQ moet de voederindustrie die werkt met aquacultuur ingrediënten zoals vismeel aankopen die geen EQ bevatten. De vervanging van EQ door andere geschikte alternatieve antioxidanten vereist echter een adequate overgangstijd, aangezien de huidige goedgekeurde alternatieve antioxidanten niet dezelfde eigenschappen hebben als EQ, vooral wat betreft de doeltreffendheid, de concentratie van de nodige actieve stoffen, de werkingsduur en hun gedrag.

De aquacultuursector meent dat door het wijdverbreide gebruik van EQ een onmiddellijke terugtrekking uit de markt een negatief effect zou hebben op de gezondheid en het welzijn van dieren, en dit als gevolg van een gebrek aan essentiële micronutriënten in het diervoeder. Dit zou leiden tot lagere prestaties in de dierlijke productie en een onvermogen van soorten die gekweekt worden via aquacultuur om te voldoen aan specifieke vereisten op het gebied van voedingswaarde. Bovendien zou het vooral problematisch zijn voor de aquacultuur en de producenten van diervoeders om aan de IMO-eisen te voldoen mocht het verbod ten uitvoer worden gebracht. Er heerst dus momenteel veel onzekerheid in de sector.

ONS ENGAGEMENT

Naast de garantie dat de hoeveelheid EQ aanwezig in de zalm uit Noorwegen, Chili en de Faeröer-eilanden door Pittman Seafoods ruim binnen de huidige opgelegde beperkingen ligt, blijft laboratoriumanalyse door derden van de gehaltes van het toevoegingsmiddel een essentieel onderdeel van ons gehele toezichtprogramma. Tegelijk werken we nauw samen met onze leveranciers om in te spelen op eventuele nieuwe EU-regelgeving en -ontwikkelingen.

We moeten ook opmerken dat EQ niet werd goedgekeurd noch toegevoegd aan de voeders voor de biologische zalm die wij leveren.


Comments